Fred Burggraaf

Socratezzz Solutions
Burggraaf it

Burgemeester Meineszlaan 113b

3022 BG Rotterdam

(06) – 140 499 10
fred@burggraaf.nl

Voor websites met WordPress, webshops, marketing en advies

En toen was het zover…

Na twintig jaar politiek besloot ik om iets anders te gaan doen. En dat ‘iets’ moest te maken hebben met communicatie. Zo ben ik al weer bijna zeven jaar bezig met het maken van websites met WordPress, marketing en diverse sociale projecten.

Ook mag ik ondernemers en maatschappelijke organisaties van advies voorzien op vele terreinen en geef ik regelmatig een gastcollege over ondernemen, financiën of bijvoorbeeld jeugdbeleid. Overigens ben ik altijd op zoek naar interessante, bijzondere en uitdagende projecten.

 

Personalia

Drs. J.F. (Fred) Burggraaf
Geboren 18 juni 1969 in Molenaarsgraaf
Wonende te Rotterdam in de Burgemeester Meineszlaan 113b (3022 BG)
Telefoon: 06- 140 499 10, E-mail: info@fredburggraaf.nl
Ongehuwd samenwonend, drie zonen van 15, 17 en 18 jaar & twee honden

Profielschets

Adviseur, communicator, troubleshooter, met een oog voor financiën, bruggenbouwer, coach, innovator, initiator, teamspeler, docent, creatief, niet bang om knopen door te hakken, inspirator, analytisch, enthousiasmerend en betrokken.

Opleidingen

2013 – 2014 Opleiding Webdesigner, MediaCollege, Rotterdam
1991 – 1996 Politicologie, Universiteit van Leiden, Master
1989 – 1991 Pabo, Hogeschool Rotterdam, propedeuse
1981 – 1988 HAVO en Atheneum, De Lage Waard, Papendrecht

Vaardigheden

• Uitdenken, opzetten en uitvoeren media- en communicatie campagnes en strategieën (van woord tot drukwerk inclusief internet en sociale media)
• ICT kennis van HTML, CSS, Adobe CS6 en WordPress
• Projectmanagement en projecten realiseren

Werkervaring als eigenaar van Socratezzz Solutions Juli 2012 – heden

• Adviseur inzake, websites, webshops en marketing voor de non-profitsector, ZZP’ers en het midden- en kleinbedrijf
• Maken van websites, webshops en verzorgen marketing voor de non-profitsector, ZZP’ers en het midden- en kleinbedrijf
• Adviseur in financiële zaken voor de profit en non-profit sector
• Actieve deelname in een tweetal webshops en een weblog

Werkervaring als wethouder in de deelgemeente Delfshaven Rotterdam

2006 t/m2012 : Portefeuillehouder Sociaal
• Maatschappelijke aangelegenheden, waaronder integratie,
• Verantwoordelijk voor de gehele portefeuille ‘Sociaal’ in een multiculturele deelgemeente met 70.000 inwoners.
• Uitvoering geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder zorg dragen voor het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed, uitvoering van sport en recreatie, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en opbouwwerk
• Bedenken en invoeren van vele en diverse ‘sociale’ innovaties zoals Sport & Activity City Delfshaven en het Vrouwenempowermentcentrum
• Voorzitter diverse commissies op het gebied van integrale zorg, jeugd en Wijkaanpak
• Budgetverantwoordelijk voor 20 miljoen euro

2006 t/m 2010: Portefeuillehouder Financiën
• Verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën van de deelgemeente
• Verantwoordelijk voor het voorbereiden en verdedigen van de begroting en jaarrekening
• Voorbereiden en invoeren nieuwe opzet begroting
• Verantwoordelijk voor de accountantscontrole
• Woordvoerder namens deelgemeenten bij de centrale gemeente voor de portefeuilles gemeentelijk vastgoed, Sport en Recreatie en financiën
• Budgetverantwoordelijk voor 50 miljoen tot 80 miljoen euro

Werkervaring bij de Hogeschool Rotterdam & Omstreken (HRO)

1999 t/m 2011: Docent masteropleiding ‘Kenniskring opgroeien in de Stad’
• Verzorgen van onderwijs aan master-studenten
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmateriaal Internationaal vergelijkend Jeugd- en Jongerenbeleid en Kwalitatief onderzoek

1998 t/m 2006: Docent Financieel Management
• Verzorgen van HBO-onderwijs aan voltijds- en deeltijdstudenten
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmateriaal cursus Financiën

Werkervaring bij Thermiek, Rotterdam

1998 t/m 2006: Medewerker maatschappelijke aangelegenheden
• Organiseren van sociale cohesie in Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam) door verschillende (leerzame) activiteiten met diverse doelgroepen
• Coördinatie en jeugd- en jongerenwerk en opbouwwerk
• Schrijven en coördineren jaarverslagen en controle financiële administratie

Werkervaring bij Groothandelsgebouwen NV

1996 t/m 1998: Financiële administratie en projectmedewerker
• Verantwoordelijk voor de financiële administratie en bijbehorende handelingen van de NV en twee andere werkmaatschappijen
• Verantwoordelijk voor het opstellen van de (investerings-)begroting, de accountantsbegeleiding en de invoering en ontwikkeling van nieuwe financiële softwarepakketten
• Meegewerkt aan de restyling van het Groothandelsgebouw en vernieuwing van de marketingstrategie

Nevenfuncties

2012 – heden Adviseur Soccer Academy Rotterdam
2012 – 2016 Voorzitter Boksvereniging Bonita
1996 – 2006 Deelraadslid deelgemeente Delfshaven
2001 – 2002 Voorzitter PvdA Rotterdam
1989 – 2006 Lidmaatschappen van besturen diverse verenigingen en stichtingen

Hobby’s

Voetbal, boksen, schaken, schrijven en lezen